Процедура ліквідації підприємства

Для проведення процедури припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням власника необхідно вчинити наступні юридично значимі дії:

 1. Прийняття власником (власниками) рішення про ліквідацію юридичної особи та документальне оформлення такого рішення (наприклад, у формі протоколу). Таке рішення має містити, крім іншого, інформацію про призначену ліквідаційну комісію, зокрема, про її голову та членів (ПІБ, адреси проживання, паспортні дані, ідентифікаційні номери).
 2. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи. Для цього державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи необхідно подати такі документи: нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (сума – 51,00 гривень). З цього моменту має пройти не менше двох місяців до моменту внесення запису про припинення до ЄДР. Протягом цього часу необхідно вчинити всі інші дії, необхідні для ліквідації юридичної особи.
 3. Проведення інвентаризації та оцінки майна юридичної особи.
 4. Повідомлення про ліквідацію органи Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, проведення перевірок та отримання довідок про відсутність заборгованості.
 5. Складання проміжного ліквідаційного балансу, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (дана дія проводиться після закінчення терміну для пред’явлення вимог кредиторів).
 6. Проведення розрахунків із кредиторами, стягнення дебіторської заборгованості із боржників тощо.
 7. Проведення усіх дій, пов’язаних із виходом юридичної особи зі складу учасників інших господарських товариств (в разі необхідності).
 8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується головою та членами ліквідаційної комісії. Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на балансі мають бути нотаріально посвідчений. Достовірність ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена висновком аудитора.
 9. Повідомлення податкових органів про ліквідацію (подання заяви за формою 8-ОПП та інших документів), проведення відповідних перевірок.
 10. Закриття рахунків у банку.
 11. Зняття з обліку як платника податків у податкових органах та отримання довідки про відсутність заборгованості.
 12. Передача документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до архівних установ та отримання відповідної довідки.
 13. Отримання дозволів на знищення печаток та штампів, знищення печаток та штампів, отримання відповідних довідок в органах МВС.
 14. Складання ліквідаційною комісією акту.
 15. Подання документів державному реєстратору для внесення запису про припинення юридичної особи.

Для цього державному реєстратору необхідно подати такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (форма № 7);
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • оригінал установчих документів;
 • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу та відповідний аудиторський висновок;
 • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах);
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
 • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;
 • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Таким є в загальний порядок дій при проведенні ліквідації юридичної особи. Загальна тривалість здійснення цієї процедури становить не менше 60 календарних днів.

Оцініть статтю, пліз
Алгоритм проведення ліквідації юридичної особи Процедура ліквідації підприємства Для проведення процедури припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням власника необхідно вчинити наступні юридично значимі дії: Прийняття власником (власниками) рішення про ліквідацію юридичної особи та документальне оформлення такого рішення (наприклад, у формі протоколу). Таке рішення має містити, крім іншого, інформацію про призначену ліквідаційну комісію, зокрема, про її голову та […]
5 1 5 4