Державна реєстрація благодійної організації

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій – відповідними місцевими органами виконавчої влади. За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути більшим 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для державної реєстрації благодійної організації подаються такі документи:

  • заява засновників (засновника) чи їх уповноважених, статут (положення),
  • протокол установчих зборів (з’їзду, конференції),
  • відомості про засновників (засновника) (щодо засновників – юридичних осіб – з доданням підтвердних документів щодо структури власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб) та органи управління благодійної організації, відомості про місцеві відділення (філії, представництва) благодійної організації,
  • документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Після державної реєстрації благодійної організації засновникам (засновнику) видається свідоцтво про реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Благодійна організація зобов’язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням. Згідно із ч. ч. 3,4 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», об’єднання громадян, благодійні організації, політичні партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.
Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом, та видають виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Таким чином, алгоритм дій при державній організації благодійної організації наступний:

  • Підготовка необхідних для державної реєстрації документів.
  • Подача документів до реєструючого органу (Мінюст, місцеві управління юстиції)
  • Отримання свідоцтва про державну реєстрацію.
  • Отримання Довідки з ЄДРПОУ в управлінні статистики.
  • Постановка на облік в ДПІ, Пенсійному фонді.
  • Отримання статусу неприбутковості в ДПІ.
Оцініть статтю, пліз