Створення підприємства в Україні  умовно можна розділити на два етапи. Перший – це визначення з необхідними умовами для створення підприємства та його реєстрація.

На першому етапі засновники підприємства повинні визначитись з наступним:

1.  Назвою підприємства;

2.  Місцезнаходженням підприємства;

3.  Сферою діяльності підприємства;

4.  Керівником підприємства;

5.  Розміром статутного капіталу та розподілом йог між учасниками.

Назва

Назва підприємства не повинна бути тотожною з назвою вже існуючого підприємства, вказувати на належність до міністерств, відомств та організацій. Не виконання цих вимог є підставою для відмови у реєстрації.

Місцезнаходження (юридична адреса)  – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені, це офіційна адреса підприємства, яка використовується державними органами та іншими учасниками правовідносин з підприємством.

Такі приміщення можуть бути як власними, так і орендованими.

Сфера діяльності

Сфера діяльності визначається у відповідності до Класифікатора видів економічної діяльності. На законодавчому рівні не існує обмежень щодо вибору видів економічної діяльності.

Керівник підприємства – це його виконавчий орган, представник, відповідальна особа за діяльність підприємства, права і обов’язки якого визначаються в установчих документах.

Статутний капітал

Розмір статутного  капіталу складається з вартості вкладів його учасників та визначає мінімальний розмір майна підприємства, гарантуючи інтереси кредиторів.  Може формуватися за рахунок грошових коштів або майна.

Наступний етап – реєстрація юридичної особи. Для цього необхідні наступні документи:

1. Протокол загальних зборів засновників про створення.

2. Статут підприємства.

3. Заповнена реєстраційна картка № 1;

4. Підтвердження сплати державного мита з а реєстрацію.

Згідно даного пакету документів державний реєстратор за відсутності умов для відмови у реєстрації юридичної особи вносить відповідний запис про реєстрацію, на основі якого видається Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.