Орієнтовний час читання: 3 хвилини

Порядок державної реєстрації приватного підприємства

Приватне підприємство (надалі – «ПП») – це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.

Основні риси, притаманні приватному підприємству:

 • ПП має статус юридичної особи та підлягає державній реєстрації, має власне найменування та виступає в цивільному та господарському обороті від власного імені;
 • ПП діє на основі приватної власності власника;
 • ПП діє на підставі статуту;
 • Статутний капітал ПП складається з вартості вкладу його засновника.

Законом не визначено мінімальний розмір статутного капіталу ПП.

Вкладом до статутного капіталу ПП можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу засновника ПП визначається самим засновником, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Вищим органом ПП є засновник.

У ПП створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним засновнику.

Управління ПП здійснює власник, а поточне керівництво – призначений власником виконавчий орган (в 95% випадків власник і директор ПП – одна особа).

Засновник ПП не відповідає за його зобов’язаннями і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю ПП, у межах вартості свого вкладу.

Приватне підприємство може здійснювати свою діяльність за умови і після її державної реєстрації в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Для проведення   державної  реєстрації  юридичної  особи засновник  (засновники)  або  уповноважена  ними   особа   повинні особисто   подати   державному   реєстратору  (надіслати  поштовим відправленням  з  описом  вкладення або в разі подання електронних документів   подати  опис,  що  містить  відомості  про  надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1);
 • примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про створення   юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом;
 • два   примірники   установчих   документів  (у  разі  подання електронних  документів  –  один  примірник);
 • документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за проведення  державної реєстрації  юридичної особи. У разі подання електронних   документів   для   проведення  державної  реєстрації юридичної   особи  підтвердженням  внесення  плати  за  проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  є  примірник електронного розрахункового   документа,   засвідченого   електронним  цифровим підписом. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за проведення державної реєстрації юридичної особи сплачується реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • інформацію   з   документами,   що   підтверджують  структуру власності  засновників  – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних  осіб  –  власників  істотної  участі цих юридичних осіб;
 • належним чином оформлену довіреність (якщо документи на реєстрацію подаються не засновником).

Державний реєстратор протягом трьох робочих днів з моменту отримання документів (за відсутності підстав для залишення документів без розгляду або для відмови у державній реєстрації) зобов’язаний здійснити державну реєстрацію ПП та не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  дати державної реєстрації   юридичної   особи  державним  реєстратором  видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним   особі  один  примірник  оригіналу  установчих  документів  з відміткою   державного   реєстратора   про   проведення  державної реєстрації   юридичної  особи  та  виписка  з  Єдиного  державного реєстру. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи   зобов’язаний   передати  відповідним  органам  статистики, державної  податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної  картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Підставою  для  взяття юридичної особи на облік в органах статистики,  державної податкової служби, Пенсійного фонду України є  надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Проте, на практиці дуже часто доводиться відвідувати всі установи самостійна та отримувати відповідні довідки та повідомлення. Довідку з ЄДРПОУ (відому як «Довідка статистики») взагалі завжди необхідно отримувати в райуправлінні статистики.

Таким чином, алгоритм дій при державній реєстрації приватного підприємства наступний:

 • підписання статуту;
 • реєстрації в районній державній адміністрації;
 • включення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
 • реєстрація підприємства в районному керуванні Пенсійного фонду України;
 • узяття підприємства на облік платником податків у районній державній податковій інспекції;
 • відкриття підприємству поточного банківського рахунку.
Оцініть статтю, пліз
Порядок державної реєстрації приватного підприємства Керівником на момент реєстрації може бути тільки громадянин України, наявність бухгалтера - не обов'язкова. Надалі при бажанні засновників, щоб підприємством керував іноземець, необхідно одержати відповідний дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні.
5 1 5 43