Порядок внесення внеску до статутного капіталу юридичної особи нерезидентом

Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI нерезиденти це:

  • юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України;
  • розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи, інші офіційні представництва іноземних держав та міжнародних організацій, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
  • фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

Таким чином, основним критерієм розподілу громадян на резидентів та нерезидентів є місце постійного проживання, а юридичних осіб – місцезнаходження.

Законодавство України не забороняє нерезидентам бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, що створюються та діють на території України.

Для деяких видів юридичних осіб Закон встановлює обов’язкове формування статутного капіталу. Так, відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. У відповідності зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

З 1 липня 2012 року у відповідності зі ст. 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» розмір мінімальної заробітної плати становить 1102 (одна тисяча сто дві) гривні. Таким чином мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства – 1377500 гривень.

Формувати статутний капітал юридичної особи повинні її засновники. Таким чином, якщо нерезидент виявить бажання бути засновником юридичної особи, що буде створена і діятиме на території України, то він буде зобов’язаний внести свою частку до статутного капіталу юридичної особи. Саме з формуванням статутного капіталу юридичної особи нерезидентом пов’язаний ряд питань, які необхідно враховувати, щоб уникнути проблем і затримок в процесі створення такої юридичної особи.

Статутний капітал юридичної особи може складатися як з грошових, так і з майнових внесків її засновників. При формуванні статутного капіталу юридичної особи майном необхідно врахувати ряд особливостей. Документом, що підтверджує внесення майна до статутного капіталу є Акт оцінки та прийому-передачі майна, в якому засновники юридичної особи за спільною згодою оцінюють майно, що належить кожному з них на праві приватної власності та передають це майно юридичній особі в особі директора або іншої уповноваженої на це особи з подальшою передачею цього майна на баланс юридичної особи. На нашу думку, ніяких особливостей для нерезидентів щодо формування статутного капіталу майновими внесками, немає.

В тому випадку, якщо статутний капітал юридичної особи формується шляхом внесення грошових сум, то підтвердженням формування статутного капіталу є документи, видані банківською установою. Тобто, необхідно відкрити в установі банку тимчасовий поточний рахунок, перерахувати на нього відповідні грошові суми, отримати довідку в установі банку та разом з іншими, передбаченими ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року N 755-IV документами, надавати її державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Саме процес внесення нерезидентом грошових сум на тимчасовий поточний рахунок для формування статутного капіталу юридичної особи характеризується певними особливостями, які необхідно зауважувати.

Напряму, шляхом внесення готівки, формувати статутний фонд юридичної особи іноземець не може. Це можливо здійснити в 2 етапи:

  • Відкрити поточний рахунок нерезидента-інвестора;
  • Перерахувати кошти з цього рахунку на тимчасовий рахунок юридичної особи.

Але, при цьому необхідно враховувати, що кошти повинні мати іноземне походження.

Дана процедура регламентується главою 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492, а також Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 280.

Щодо особливостей вчинення нотаріальних дій: для нотаріуса важливо, щоб особа розуміла значення документів, що вона підписує. Тому, в тому разі, якщо іноземець не володіє та/або не розуміє української або російської мови, необхідною є присутність перекладача. Перекладач повинен мати при собі паспорт та диплом про вищу освіту.

Таким чином, від нерезидента-засновника юридичної особи для проведення процедури її створення, а також безпроблемної подальшої діяльності необхідно:

  • Паспорт (оригінал + переклад, який має бути нотаріально завірений).
  • Повна адреса (місце проживання).
  • В разі нерозуміння засновником української або російської мови при нотаріальному посвідченні установчих документів у нотаріуса потрібна присутність перекладача. Від перекладача вимагається наявність диплому перекладача та паспорт.
  • Довіреність, посвідчена нотаріально, з зазначенням, серед інших, повноважень щодо відкриття рахунку в установі банку для формування статутного капіталу юридичної особи.
  • В тому випадку, якщо довіреності будуть окремо від кожного із співзасновників, то можливо вказати повноваження щодо отримання ідентифікаційного номеру.
Оцініть статтю, пліз
Порядок внесення внеску до статутного капіталу юридичної особи нерезидентом Порядок внесення внеску до статутного капіталу юридичної особи нерезидентом Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI нерезиденти це: юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не здійснюють господарську діяльність відповідно […]
5 1 5 4