Форма звітності № 1ДФ, в якій тепер будуть відображатися відомості щодо сум ЄСВ, оновлена наказом Мінфіну від 15.12.2020 № 773. Нова форма називається “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”.

Порядок подання податкового звіту по новій формі 

Податковий розрахунок за новою формою вперше подається за I квартал 2021 року.

Розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів за останнім календарним днем ​​звітного кварталу.

Якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем ​​вважається банківський день, що настає за вихідним або святковим днем.

На подачу розрахунку не впливає те, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент, а також те, чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.