Державна податкова служба нагадує, що дохід підприємця-платника єдиного податку – це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій) формі, а також матеріальній або нематеріальній формі.

Що вважається доходом

Якщо протягом звітного періоду ви отримували безоплатно товари або послуги – їхня вартість також включається до суми доходу.
Якщо надавалися послуги або виконувались інші роботи за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, то вся сума отриманої винагороди повіреного чи агента є доходом.
До суми доходу платника єдиного податку 3-ї групи, який є платником ПДВ, включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, він перераховується у гривнях за офіційним курсом НБУ на день отримання цього доходу.

Що не вважається доходом

Пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування – все це не входить до структури доходу.
Також доходи, які отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить за правом власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності, не є доходом з точки зору оподаткування.

Оцініть статтю, пліз