#

Згідно пункту 291.4 діючого Податкового кодексу України, одна з груп суб’єктів, що застосовують спрощену систему оподаткування – це юридичні особи...

Цей котик має такий вираз обличчя, тому що запитання «Чи можлива участь компанії-нерезидента України у складі учасників української компанії (платника єдиного податку)?» для нього заскладне. А для нас – ні.

Отже.

Згідно пункту 291.4 діючого Податкового кодексу України, одна з груп суб’єктів, що застосовують спрощену систему оподаткування – це юридичні особи, суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом року мають дохід не більше 5000000,000 гривень.
Згідно пункту 291.5 діючого Податкового кодексу України, платниками єдиного податку не можуть бути суб’єкти господарювання, в статутному капіталі яких сукупність долей, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює чи перевищує 25%.
Також згідно п. 291.5.7 не можуть бути платниками єдиного податку фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Отже, для збереження статусу платника єдиного податку, доля компанії-нерезидента у статутному капіталі української юридичної особи повинна складати менше 25%.

Всі новини