#

Ліквідація юридичної особи в Україні

Припинення юридичної особи починається з рішення учасників про припинення юридичної особи шляхом її ліквідації. Таким рішенням призначається склад ліквідаційної комісії, вказується порядок та строки проведення ліквідаційної процедури юридичної особи (строк пред’явлення кредиторами своїх вимог не може бути меншим за два місяці з дати опублікування рішення в спеціалізованому засобі масової інформації).

            Для початку проведення ліквідаційного процесу юридичної особи, голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа подає державному реєстратору оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення учасників про припинення юридичної особи.

            Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови у отриманні документів вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис про припинення юридичної особи та в той же день повідомити про це компетентні державні органи. Повідомлення про припинення юридичної особи підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі  масової інформації в десятиденний термін з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру (форма та зміст повідомлення встановлюється Міністерством юстиції України).

            Після закінчення строку пред’явлення кредиторами своїх вимог Голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа повинен подати державному реєстратору такі документи:

  • заповнену реєстраційну картку за формою № 7;
  • довідку відповідного органу доходів і зборів за формою 22-ОПП;
  • довідку органу  Пенсійного  фонду  України  про відсутність   заборгованості   із   сплати   єдиного   внеску   на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування та страхових коштів  до  Пенсійного  фонду   України   і   фондів   соціального страхування;
  •  довідку архівної установи про прийняття документів.

    Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови у отриманні документів вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та не пізніше наступного робочого дня повинен видати повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. З цього моменту підприємство вважається припиненим.

Ліквідація підприємств
Dzeta_lykvidaczya-pidpriemstv